Luyện phát âm Phonetik Aktuell CD1

Luyện phát âm Phonetik Aktuell CD1: gồm 76 bài có phụ đề kèm theo *

Luyện phát âm Phonetik Aktuell CD1: gồm 76 bài phát âm.

Hãy kiểm tra các bạn nghe và hiểu đến đâu nhé. Nên học thuộc mỗi ngày 1 đến 2 đoạn, nói đi nói lại nhuần nhuyễn giúp bạn tiến nhanh, vững hơn trong việc học.

 

Phonetik Aktuell CD1

1 Phonetik Aktuell CD1.mp3

2 Phonetik Aktuell CD1.mp3

3 Phonetik Aktuell CD1.mp3

4 Phonetik Aktuell CD1.mp3

5 Phonetik Aktuell CD1.mp3

6 Phonetik Aktuell CD1.mp3

7 Phonetik Aktuell CD1.mp3

8 Phonetik Aktuell CD1.mp3

9 Phonetik Aktuell CD1.mp3

10 Phonetik Aktuell CD1.mp3

 

11 Phonetik Aktuell CD1.mp3

12 Phonetik Aktuell CD1.mp3

13 Phonetik Aktuell CD1.mp3

14 Phonetik Aktuell CD1.mp3

15 Phonetik Aktuell CD1.mp3

16 Phonetik Aktuell CD1.mp3

17 Phonetik Aktuell CD1.mp3

18 Phonetik Aktuell CD1.mp3

19 Phonetik Aktuell CD1.mp3

20 Phonetik Aktuell CD1.mp3

 

21 Phonetik Aktuell CD1.mp3

22 Phonetik Aktuell CD1.mp3

23 Phonetik Aktuell CD1.mp3

24 Phonetik Aktuell CD1.mp3

25 Phonetik Aktuell CD1.mp3

26 Phonetik Aktuell CD1.mp3

27 Phonetik Aktuell CD1.mp3

28 Phonetik Aktuell CD1.mp3

29 Phonetik Aktuell CD1.mp3

30 Phonetik Aktuell CD1.mp3

 

31 Phonetik Aktuell CD1.mp3

32 Phonetik Aktuell CD1.mp3

33 Phonetik Aktuell CD1.mp3

34 Phonetik Aktuell CD1.mp3

35 Phonetik Aktuell CD1.mp3

36 Phonetik Aktuell CD1.mp3

37 Phonetik Aktuell CD1.mp3

38 Phonetik Aktuell CD1.mp3

39 Phonetik Aktuell CD1.mp3

40 Phonetik Aktuell CD1.mp3

 

41 Phonetik Aktuell CD1.mp3

42 Phonetik Aktuell CD1.mp3

43 Phonetik Aktuell CD1.mp3

44 Phonetik Aktuell CD1.mp3

45 Phonetik Aktuell CD1.mp3

46 Phonetik Aktuell CD1.mp3

47 Phonetik Aktuell CD1.mp3

48 Phonetik Aktuell CD1.mp3

49 Phonetik Aktuell CD1.mp3

50 Phonetik Aktuell CD1.mp3

 

51 Phonetik Aktuell CD1.mp3

52 Phonetik Aktuell CD1.mp3

53 Phonetik Aktuell CD1.mp3

54 Phonetik Aktuell CD1.mp3

55 Phonetik Aktuell CD1.mp3

56 Phonetik Aktuell CD1.mp3

57 Phonetik Aktuell CD1.mp3

58 Phonetik Aktuell CD1.mp3

59 Phonetik Aktuell CD1.mp3

60 Phonetik Aktuell CD1.mp3

 

61 Phonetik Aktuell CD1.mp3

62 Phonetik Aktuell CD1.mp3

63 Phonetik Aktuell CD1.mp3

64 Phonetik Aktuell CD1.mp3

65 Phonetik Aktuell CD1.mp3

66 Phonetik Aktuell CD1.mp3

67 Phonetik Aktuell CD1.mp3

68 Phonetik Aktuell CD1.mp3

69 Phonetik Aktuell CD1.mp3

70 Phonetik Aktuell CD1.mp3

 

71 Phonetik Aktuell CD1.mp3

72 Phonetik Aktuell CD1.mp3

73 Phonetik Aktuell CD1.mp3

74 Phonetik Aktuell CD1.mp3

75 Phonetik Aktuell CD1.mp3

76 Phonetik Aktuell CD1.mp3

TIN LIÊN QUAN

Zalo chat